สินค้า

แพล้นผสมคอนกรีตชนิดเคลื่อนที่หรือแพล้นปูนโมบาย DAGO ได้รับการออกแบบและติดตั้งบนแชสซีซึ่งติดตั้งเพลาล้อและยาง ดังนั้นจึงสามารถขนย้ายได้ง่ายโดยการลากจูงโดยรถเทรลเลอร์ ด้วยโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆที่ถูกออกแบบให้สะดวกและติดตั้งไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถติดตั้งแพล้นผสมคอนกรีตโมบายได้ในระยะเวลาอันสั้น (1-2 วัน) บนฐานรากคอนกรีตและพร้อมสำหรับการผลิตคอนกรีตได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมถึงต้องใช้แพล้นปูนโมบาย ?
- ติดตั้งได้รวดเร็ว 1-2 วัน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายงานรากฐาน
- ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและรวดเร็ว
- การเซ็ตตั้งระบบเครื่องจักรไม่ซับซ้อน

ใหม่เครื่องผสมคอนกรีตราคาประหยัด CONTEC ผลิตภายใต้บริษัท DAGO ขนาดกำลังผลิตตั้งแต่ 30 คิว/ชม ถึง 100 คิว/ชม ในรูปแบบของแพล้นปูนชนิด Mobile

ใหม่เครื่องผสมคอนกรีตราคาประหยัด CONTEC ผลิตภายใต้บริษัท DAGO ขนาดกำลังผลิตตั้งแต่ 30 คิว/ชม ถึง 100 คิว/ชม ในรูปแบบของแพล้นปูนชนิด Semi-mobile

เครื่องผสมคอนกรีตชนิดตั้งอยู่กับที่

เครื่องผสมคอนกรีตชนิดโมบายที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 120 คิว/ชม.