สินค้า

  • กำลังการผลิต

    50-60 m3/h

  • Mixer type

    TWIN SHAFT

  • Mixer size

    1.3 m3