สินค้า

  • กำลังผลิต

    110-120 m3/h

  • Mixer type

    TWIN SHAFT

  • Mixer size

    2.5 m3