สินค้า

  • กำลังผลิต

    60 m3/h

  • Mixer type

    Pan mixer

  • Mixer size

    1.00 m3