สินค้า

 • ประเภทโม่ผสมคอนกรีต

  TWIN SHAFT

 • รุ่น

  MSO

 • ขนาดโม่ผสมคอนกรีต

  1 m3 - 9 m3

 • ประเภทโม่ผสมคอนกรีต

  PLANETARY

 • รุ่น

  SUN

 • ขนาดโม่ผสมคอนกรีต

  0.30 m3 - 2.00 m3