ฺิbanner1
banner3
banner2

DAGO

Product

แพล้นปูน

DAGO

แพล้นคอนกรีต หรือ แพล้นปูน คือเครื่องจักรที่นำวัตถุดิบที่หลากหลายอาทิ ปูน,น้ำและหินทรายมาเข้าสู่กระบวนการชั่งและผสมเข้าด้วยกันอัตโนมัติเพื่อผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปประภาทต่างๆ แพล้นปูน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเช่น มิกเซอร์ ระบบสายพาน ระบบกระบะชั่ง

อ่านต่อทั้งหมด
แพล้นปูนDAGO