ประวัติและบริการ

บริษัท

พงษ์คณาธรวิศวกรรม จำกัด

 

บริษัท พงษ์คณาธรวิศวกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2525 เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านเครื่องจักรและงานวิศวกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อรับงานด้าน FABRICATE และงาน MACHINING WORK ให้กับอุตสาหกรรม ผลิตปูนซีเมนต์ ภายในประเทศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

          จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดยทำการผลิตเพิ่มในส่วนของ “เครื่องผสมคอนกรีต”  ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์สินค้า “DAGO” 

ปี 2525 - บริษัท พงษ์คณาธรวิศวกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดชลบุรี  เพื่อรับงาน ด้าน FABRICATION & ERECTION และ MACHINING WORK

ปี 2528 – เริ่มรับงานขยายกำลังผลิต โรงปูนซิเมนต์นครหลวง และบริษัทในเครือ

ปี 2531 – รับงานแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร ให้กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย

ปี 2532 - ได้ย้ายฐานกำลังการผลิตจากชลบุรี มายัง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น

ปี 2534 – เริ่มผลิตเครื่องผสมคอนกรีตครั้งแรกใน รูปแบบ STAR TYPE   B33   (30คิว/ชม.)

ปี 2541 – เป็นผู้ผลิตแพล้น Mobile V1 (60คิว/ชม.) เป็นรายแรกของประเทศไทย

ปี 2551 - ขยายตลาดสู่ ประเทศ สปป.ลาว

ปี 2555 - ขยายตลาดสู่ ประเทศ กัมพูชา

ปี 2557 – ขยายตลาดสู่ ประเทศ เมียนมา

ปี 2559 – ผลิตเครื่องผสมคอนกรีต แบบ PPD-ONE (110คิว/ชม.)

ปี 2560 - เป็นตัวแทนจำหน่ายแพล้นคอนกรีต SIMEM จากอิตาลี

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา  โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นตลาดในประเทศได้ให้การยอมรับในคุณภาพของเครื่องจักรเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ  มีความชำนาญในเรื่องเครื่องจักรอุตสาหกรรมปูน-ซิเมนต์เป็นอย่างมาก   และได้นำประสบการณ์มาพัฒนาเครื่องผสมคอนกรีตให้มีคุณภาพสูง และทันสมัยให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน