ประวัติและบริการ

 
 

เครื่องจักรของ DAGO ได้การรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเอกสารภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ มกราคม 2537

 

  • Station DAGO B33 แบบติดตั้งถาวร กำลังการผลิต 30 คิว/ชั่วโมง

    Station DAGO B60 แบบติดตั้งถาวร กำลังการผลิต 60 คิว/ชั่วโมง

    Station DAGO B75 แบบติดตั้งถาวร กำลังการผลิต 75 คิว/ชั่วโมง

  • DAGO Mobile V1 แบบเคลื่อนที่ได้ กำลังการผลิต 60 คิว/ชั่วโมง

    DAGO Mobile V2 แบบเคลื่อนที่ได้ กำลังการผลิต 75 คิว/ชั่วโมง

    DAGO Mobile V3 แบบเคลื่อนที่ได้ กำลังการผลิต 120 คิว/ชั่วโมง